חומצות שונות

חומצה אתאנואית - הדרים חומץ Acetic acid

About/Help
חומצת חמאה Buthyric Acid

About/Help
חומצת חלב Lactic Acid

About/Help
חומצת לימון Citric Acid

About/Help