מולקולות בעלות חשיבות ביולוגית

ADP Adenosine Diphosfate

About/Help
ATP Adenosine Triphosfate

About/Help
אינסולין Insulin

About/Help
קבוצת Heme

About/Help