כיראליות

מצד שמאל רשומים שלושה סוגים של מולקולות בעזרתן נמחיש את
מושג הכיראליות: מולקולה לא-כיראלית, מולקולה כיראלית, ומולקולת אלאנין.
כדי ללמוד את מושג הכיראליות, מומלץ ללחוץ על המולקולות לפי הסדר הרשום.
פעילות נעימה!