מים

מולקולת מים H2O

About/Help

אדי מים Steam

מים במצב צבירה נוזלי Water

About/Help
קרח - מים במצב צבירה מוצק Ice

About/Help