קצב הדעיכה

קצב דעיכה כללי (Tot) של רמה מסוימת ניתן ע"י סכום קצב הדעיכה של שני תהליכי הדעיכה:

Tot= nr+rad

סדרי גודל של זמני דעיכה:

  • זמן הדעיכה הבלתי קרינתי של אטומים עבור פער אנרגיה קטן הוא מהיר ביותר, מסדר גודל של פיקושניות עד מיקרושניות.

10-6 <– 10-12 [sec]

  • זמן הדעיכה של הדעיכה הקרינתית הוא איטי יותר, מסדר גודל של ננושניות עד מילישניות.

10-3 <– 10-9 [sec]

רק כאשר לרמה המעוררת אין אפשרות לבצע דעיכה בלתי קרינתית, והדעיכה הקרינתית היא איטית ביותר, ניתן להשתמש ברמה זו כרמת אנרגיה ממנה מתבצע תהליך לזירה, כפי שמתואר בהמשך.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"