2.4.1 קצב דעיכה

איבוד האנרגיה ע"י האטום המעורר מתבצע למעשה בשתי דרכים:

  • דעיכה לא קרינתית – ע"י יצירת תנודות מכניות של אטומים סמוכים. קצב דעיכה זה הוא: nr.
  • דעיכה קרינתית – ע"י פליטה ספונטנית בקצב דעיכה: rad.

דוגמאות מחיי יום יום לדעיכה קרינתית:

  • בחומר פוספורסצנטי מעוררים האטומים ע"י קרינה באורך גל מסוים, ולאחר הפסקת העירור ניתן לראות (בתנאי תאורה מספיק חשוכים) זוהר הנפלט מאטומים אלו כאשר הם חוזרים למצב היסוד שלהם.
  • בשלטי מנורות הנאון מעוררים אטומי הנאון בשפופרת ע"י התפרקות חשמלית דרכה, והם חוזרים למצב היסוד שלהם ע"י פליטת פוטונים בתחום הספקטרום הנראה.

הסבר: גאז הנאון שקוף לקרינה בתחום הספקטרום הנראה.
למרות זאת נפלטת משפופרת הנאון קרינה בתחום הספקטרום הכתום – אדום.
ספקטרום הבליעה הטבעי של הנאון הוא בתחום האולטרא – סגול, אלא שבשפופרת הנאון יוצרים גאז נאון מיונן (פלסמה) ע"י השקעת אנרגיה בצורת התפרקות חשמלית.

גאז מיונן זה הוא הפולט את הקרינה הצבעונית. (הערה 3)

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"