תהליכי רלקסציה

על פי התיאוריה הקלאסית, התדירויות האופייניות הנפלטות ע"י אטום מעורר חייבות להיות זהות לתדירויות הטבעיות של האטום, כלומר ספקטרום הפליטה חייב להיות זהה לספקטרום הבליעה.

 

קיימות מספר תופעות פיזיקליות שאינן ניתנות להסבר ע"י הפיזיקה ה"קלאסית".

נזכיר כאן תופעות הקשורות ללייזר:

  • פלואורסצנסיה:

תהליך בו הקרינה האלקטרומגנטית הנפלטת מהאטום היא באורכי גל ארוכים יותר מאורכי הגל שנבלעו בחומר.

הפליטה נפסקת מייד עם הפסקת העירור.

  • פוספורסצנסיה:

תהליך דומה לפלואורסצנסיה, אולם פליטת הקרינה האלקטרומגנטית נמשכת גם לאחר הפסקת תהליך העירור.

דוגמא לתהליך פוספורסצנטי היא הצבעים המיוחדים ה"זורחים בחושך", לאחר שקודם לכן נחשפו לאור.

בפרק 5 נראה כי תהליך הלזירה מתרחש רק באותם אורכי גל בהם יש לחומר אפשרות לפליטה פלואורסצנטית.

לכן, כאשר מחפשים תווך חומרי ללזירה, חוקרים תחילה בשיטות ספקטרוסקופיות את רמות האנרגיה שלו, למצוא רמות אנרגיה מהן יש פליטה פלואורסצנטית.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"