מתי מתרחשת התאבכות בין אלומות אור?

מכיוון שההולוגרפיה מבוססת על תופעת ההתאבכות של האור, נזכיר תחילה מהי:

"התאבכות" = "אינטרפרומטריה" (Interferometry).

תופעת התאבכות אור מתרחשת בין שתי אלומות אור (גלים אלקטרומגנטיים) הנמצאים באותו מקום ובאותו זמן.

כדי שתתרחש תופעת התאבכות בין שתי אלומות קרינה, בצורה הניתנת למדידה, חייבות אלומות הקרינה להיות בעלות קוהרנטיות, ולכן נסביר מושג זה תחילה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"