דוגמא 2.1

תחום אורכי הגל של ספקטרום האור הנראה (Visible Spectrum) הוא:

0.7 – 0.4 מיקרון

1 [mm] = 10-6 [m]

אורך הגל של האור הסגול הוא הקצר ביותר בקשת הצבעים ואילו אורך הגל של האור האדום הוא הארוך ביותר.

חשב:

  • מהו תחום התדרים הנכלל בספקטרום האור הנראה.
  • מהן אנרגיות הפוטונים המתאימות לאור הסגול והאדום.

פתרון דוגמא 2.1:

תדירות האור הסגול:

תדירות האור הסגול

תדירות האור האדום:

תדירות האור האדום

הפרש התדירויות (delta n):

נוסחה 3

אנרגיית הפוטון הסגול:

נוסחה 4

אנרגיית הפוטון האדום:

נוסחה 5

קיבלנו כי פוטון האור הסגול מכיל אנרגיה גבוהה מזו של הפוטון האדום.

בהכללה ניתן להגיע למסקנה כי ככל שאורך הגל קצר יותר – אנרגיית הפוטון גבוהה יותר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"