אינטראקציה של קרינה אלקטרומגנטית עם חומר – סיכום ביניים

  • כאשר קרינה א"מ מגיבה עם תווך חומרי, נגרמים בתווך שינויים הכוללים מעבר אלקטרונים מרמת אנרגיה אחת לשניה.
  • אלקטרון יכול לעבור מרמת אנרגיה אחת לאחרת תוך קליטה או פליטה של כמות אנרגיה השווה להפרש האנרגיה בין שתי הרמות הנידונות.
  • כאשר אנרגיה זו נקלטת או נפלטת בצורת קרינה אלקטרומגנטית, מגדיר הפרש האנרגיות (delta E) בצורה חד ערכית את תדר הקרינה () לפי:

(delta E) = E2-E1 = h

ביכולתך לראות אנימציה המתארת את הפוטון הפוגע באטום באמצעות הקלקה כאן.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"