6.5.2 לייזר קרני X

מכיוון שהאופי הפיזיקלי של גלים אלקטרומגנטיים הוא אחד, ללא תלות באורך הגל שלהם, ניתן כאילו להסיק את המסקנה שניתן ליצור לייזר בכל אורך גל שהוא, אפילו באורכי הגל הקצרים של קרני רנטגן (X) וקרני גמא (g).

מכיוון שתהליך הלזירה תלוי בתווך בו הוא מתרחש, נבחן מהן הדרישות מהחומר בו מתרחשת הלזירה, על מנת ליצור תחום מסוים של אורכי גל:

  1. בתחום הספקטרום הנראה, ובתחום ספקטרום האינפרא-אדום הקרוב, הקרינה נפלטת מהלייזר כתוצאה ממעברים אלקטרוניים בין הרמות החיצוניות של האטום (בשם זה נכללות גם מולקולות).
  2. כדי ליצור פליטת קרינה בתחום ספקטרום קרני X, נדרשים מעברי אלקטרונים מהרמות החיצוניות אל הרמות הפנימיות. מעברים אלו דורשים השקעת אנרגיה רבה יותר. כמו כן, זמן החיים של המצב המעורר קצר יותר (מסדר גודל של פיקושניות).

מסקנה: כדי ליצור לייזר בתחום קרני X, יש להשקיע כמות אנרגיה גבוהה יותר במשך זמן קצר יותר.

לייזר בתחום קרני X יכול לשמש כנשק מתוחכם, ולכן רוב המחקרים בתחום זה מבוצעים במעבדות המחקר הלאומיות בארה"ב.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"