תאור פעולת לייזר אלקטרונים חופשיים

אלומת אלקטרונים חופשיים בעלי אנרגיה גבוהה מואצת בריק (ואקום) במתקן הנקרא מאיץ אלקטרונים.

מכיוון שהאלקטרונים אינם קשורים לחומר, הם אינם מוגבלים למעברי אנרגיה מסוימים של אטומים או מולקולות, ויכולים לפלוט קרינה בכל אורכי הגל.

מבנה לייזר אלקטרונים חופשיים מתואר באיור 6.37.

מבנה לייזר אלקטרונים חופשיים

איור 6.37: מבנה לייזר אלקטרונים חופשיים.

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"