6.5 לייזרים מיוחדים

6.5.1 לייזר אלקטרונים חופשיים (FEL = Free Electron Laser)

לייזרים גזיים, או לייזרי מצב מוצק, פולטים קרינה אלקטרומגנטית באורכי גל מוגדרים, המתאימים למעברים הקיימים בין רמות האנרגיה של התווך הפעיל בלייזר.

לייזר אלקטרונים חופשיים הוא מתקן היכול ליצור קרינה בהספק גבוה באורכי גל כלשהם מתוך הספקטרום האלקטרומגנטי. יעילות לייזר אלקטרונים חופשיים גבוהה, ויכולה להגיע ל 65%.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"