מבנה לייזר כימי

מבנה סכימטי של לייזר כימי מופיע באיור 6.10.

מבנה לייזר כימי

איור 6.10: מבנה לייזר כימי

את הגאזים מכניסים ללייזר באמצעות מספר צינורות עם חריר בקצה.

בחריר מתרחשת הראקציה היוצרת את המימן הפלואורי במצבו המעורר.

מהחרירים נכנס הגאז המעורר לחלל התהודה האופטי של הלייזר, כאשר כיוון הזרימה של הגאז ניצב לכיוון הציר האופטי של הלייזר.

מכיוון שהמטרה היא לקבל ערבוב טורבולנטי של הגאזים המגיבים, כדי שהגאז לא יימצא במצב שיווי משקל תרומודינמי, תלויות תכונות הלייזר בתיכנון החרירים.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"