פעולת לייזר כימי

ניתן להצית את הראקציה בין המימן לפלואור באמצעות ניצוץ חשמלי, או באמצעים כימיים.

בריאקציה המתרחשת בין שני הגאזים, מפרק הפלואור את מולקולת המימן, והמימן החופשי שנוצר מפרק את מולקולת הפלואור:

H2 + F –> HF* + H

H + F2 –> HF* + H

הריאקציה תימשך כל זמן שיהיו מולקולות מימן ומולקולות פלואור.

אם נזרים את הגאזים לחלל הלייזר, תימשך הלזירה בצורה רציפה.

למעשה מצוי בחלל הלייזר גם גאז הליום כגאז דילול, ולעיתים גם גאזים נוספים.

למצב המעורר HF* יש פליטת פוטון בתחום ספקטרום האינפרא -אדום.

השימושים העיקריים בלייזר כימי הם צבאיים (ראה סעיף 9.3.3), ולכן מספר הפרסומים הלא מסווגים עליהם הוא קטן.

הלייזר המפורסם ביותר מסוג זה הוא של מעבדות הצבא האמריקאי בניו-מכסיקו.

לייזר זה יכול לפלוט הספק רציף של 2 מגאוואט לפרק זמן קצר.

השימוש העיקרי שתוכנן עבורו הוא השמדת טילי אויב באוויר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"