היתרונות העיקריים של לייזר כימי הם

  1. קלות האיחסון של מקור האנרגיה שלו – בלוני גאז.
  2. ההספק הגבוה שניתן לקבל ממנו.

שקיפות האטמוספירה לקרינת אינפרא-אדום הנפלטת מלייזר HF נמוכה, ולכן עברו להשתמש בלייזר DF.

זאת למרות שנצילותו של לייזר DF נמוכה מזו של לייזר HF, ומחיר איזוטופ (דאוטריום) המימן גבוה יותר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"