לייזר CO

לייזר זה הוא בעל מבנה דומה לזה של לייזר CO2 .

אורכי הגל הנפלטים ממנו הם בתחום הספקטראלי 5-6 מיקרון.

אחת הבעיות בלייזר זה היא רעילות הגאז CO לבני אדם.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"