הפעלת לייזר אדי נחושת

פולס המתח הגבוה המסופק לשפופרת בין קצותיה, גורם לאלקטרונים המואצים לעורר ישירות את מולקולות גאז המתכת לאחת משתי רמות הלזירה העליונות האפשריות, כפי שרואים באיור 6.3.

רמות האנרגיה בלייזר נחושת

איור 6.3: רמות האנרגיה בלייזר נחושת.

אורכי הגל המתקבלים מלייזר נחושת הם:

510.6 ננומטר (ירוק).

578.2 ננומטר (צהוב).

לרוע המזל, שני מעברי האנרגיה היוצרים את אורכי הגל הללו מסתיימים ברמה מטאסטבילית (בעלת אורך חיים יחסית ארוך של מאות מיקרושניות).

מכיוון שאין ניקוז יעיל של רמת הלזירה התחתונה, היא מתאכלסת במהירות ונהרס מצב היפוך האוכלוסייה. הפסקת העירור גוררת דעיכת כל הרמות המעוררות, ואז ניתן לחזור על תהליך הלזירה.

לכן, משך הלזירה קצר, ונהרס התנאי של היפוך האוכלוסייה הנדרש להמשך הלזירה.

משך פולס הלייזר המתקבל קצר מ- 100 ננושניות.

לפיכך, לייזר נחושת יכול לפעול רק בפולסים קצרים!

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"