6.1.2 לייזר אדי מתכת

על פי שמו, התווך הפעיל בלייזר זה הוא אדי מתכת.

מפרידים את הלייזרים של אדי מתכת נאוטרליים מאלו של גאז מיונן.

לייזרים של אדי מתכת פולטים קרינה בצורת פולסים מהירים, בתחום הספקטרום הנראה, ביעילות יחסית גבוהה.

קיימים מספר סוגים נפוצים של לייזר אדי מתכת נאוטרליים, והבולטים בהם:

א. לייזר אדי הנחושת.

ב. לייזר אדי הזהב.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"