סביבת הלימוד החוץ-כיתתית: מיפוי הוראתי למורה

שם הספר:
סביבת הלימוד החוץ-כיתתית: מיפוי הוראתי למורה

אוכלוסיית יעד: למורה
גוף מפתח: מל"מ ­ מכון ויצמן למדע ­ רחובות, ת"ל ­ משרד החינוך­ האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מקצוע: מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי
מיועד לכיתה: א' ­ ו'

תיאור הספר:
החוברת מציגה את הפוטנציאל ההוראתי הטמון בסביבת הלימוד החוץ-כיתתית. בחוברת שלושה פרקים:

  • מבוא ובו מודל לפיתוח פעילות חוץ-כיתתית
  • מיפוי תכנית הלימודים ובו הצעות למאה ארבעים ושישה שיעורים חוץ-כיתתיים המסודרים לפי שבעה נושאים מרכזיים (חומרים ואנרגיה, עולם מעשה ידי אדם, מידע ותקשורת, כדור הארץ והיקום, עולם היצורים החיים, האדם התנהגותו ובריאותו, מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה)
  • דוגמאות למערכי שיעור ובו דוגמאות למערכי שיעור הכוללים שיעור הכנה, שיעור חוץ-כיתתי ושיעור סיכום בחמש סביבות שונות (בסביבה טבעית, בסביבה אנושית, במפעל תעשייה, במוזיאון ובאתר תיירות).

מחיר: 25.00 ש"ח, נכון לנובמבר 2002
מספר עמודים: 110
שנה: 2002

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
טלפון: 5622727 – 03 פקס: 5622707 – 03

להורדת החוברת