מחזור חומרי כדור הארץ

כריכת הספר מחזור חומרי כדור הארץנושאים מרכזיים: כדור הארץ והיקום, חומרים, מבנה תכונות ותהליכים
נושאים משולבים: מידע ותקשורת, מערכות טכנולוגיות ומוצרים
שעות הוראה: מינימום – 15; מקסימום – 30

חוברת לתלמיד, מדריך למורה

לכיתה: ז' – ח'
צוות פיתוח: ד"ר יעל קלי, פרופ' ניר אוריון, כרמל גורני, עליזה דיין
חומר עזר: חוברות סיורים גאולוגיים לימודיים, ערכת קס"ם (קרקעות, סלעים, מינרלים) וערכה נלווית לפעילויות החקר
חומר עזר ממוחשב: גיאולומדה, מסע וירטואלי בעקבות מסלולי סלעים בכדוה"א.

מאפייני היחידה:

יחידת הלימוד "מחזור חמרי כדור הארץ" מתמקדת בהיכרות עם החומרים (סלע-קרקע-מינרל) הבונים את כוכב הלכת בו אנו חיים והבנת התהליכים היוצרים והמעצבים אותם. היחידה משתלבת בנושא המרכז של מטמו"ן לכתה ז' – "חומרים" ומהווה נדבך בפיתוח מודעות ותובנה סביבתית. ניתן גם ללמדה בכתה ח' כמבוא להיכרות עם מערכות כדור הארץ.
היחידה מתבססת על למידת חקר, תוך דגש על פיתוח מיומנויות חקר מדעי – מתצפיות למסקנות. התלמידים מתנסים בלמידה פעילה המבוססת על חקר של חומר מוחשי וביצוע ניסויי מעבדה. לשם כך כוללת היחידה גם שתי ערכות אשר פותחו במיוחד לצורך התכנית.
מעבדת השדה מהווה מרכיב הכרחי ובלתי נפרד מתהליך הלמידה. התלמידים חוקרים את סביבתם במהלך סיורים לימודיים, אשר פותחו במיוחד ליחידה זו והותאמו לאזורי הארץ השונים.
הערה: הספר החדש יצא במהדורה צבעונית, בתוספת פרק טכנולוגי.

פרקי היחידה:

  1. היכרות עם החומרים הבונים את קרום כדור הארץ
  2. גילגולי חומר מנוזל למוצק
  3. גילגולי חומר בתהליכים מכאניים
  4. גילגולי חומר בתהליכים ביוגניים
  5. גילגולי חומר מוצק מפנים כדור הארץ אל פני השטח
  6. גילגולי חומר בעומק קרום כדור הארץ
  7. חומרי כדור הארץ וטכנולוגיית הבנייה.