מחזור הסלעים ומערכות כדור הארץ

כריכת הספר מחזור הסלעים ומערכות כדור הארץשם הספר:
מחזור הסלעים ומערכות כדור הארץ

אוכלוסיית יעד: לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ ­ מכון ויצמן למדע ­ רחובות
מקצוע: מדעי כדור הארץ והסביבה
מיועד לכיתה: י' ­ י"ב

תיאור הספר:
יחידת הלימוד מחזור הסלעים ומערכות כדור הארץ נועדה ללוות את התלמידים הניגשים לבגרות במדעי כדור הארץ והסביבה. מטרתה לסכם, להרחיב ולהעמיק את החומר הנלמד במעבדה, בשדה ובכיתה. הצגת הנושאים ביחידה זו, כמו בכל מרכיבי הלימוד האחרים (מעבדה, שדה ולימוד בכיתה), משתפת את התלמידים באופן פעיל בתהליך המחקר הגאולוגי בפרט ובמחקר מדעי הטבע בכלל. תהליך המחקר כולל איסוף תצפיות אודות תופעות טבע, במקרה שלנו – עולם הסלעים, וניסיון להסבירן בהיבט רחב יותר, במקרה שלנו – היבט הכולל את כדור הארץ כולו. בכל פרק מוצגות תחילה התצפיות שעשו התלמידים על הסלעים במעבדה ובשדה. מידע זה משמש בשלב הבא כלי לפענוח מנגנונים יוצרי סלעים; סביבות היווצרות של סלעים; מבנה כדור הארץ וכוחות הפועלים בתוכו ועל פניו; הקשר בין מחזור הסלעים לשאר מערכות כדור הארץ ולבסוף מקומו של האדם במארג הטבע.

מספר עמודים: 164
שנה: 2002

תוכן העניינים:

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
טלפון: 5622727 – 03 פקס: 5622707 – 03