כוכב הלכת הכחול

כריכת הספר כוכב הלכת הכחולנושאים מרכזיים: כדור הארץ והיקום; תופעות, מבנים ותהליכים ביצורים חיים; חומרים, מבנה תכונות ותהליכים; מערכות אקולוגיות.
שעות הוראה: מינימום – 25; מקסימום – 40

חוברת לתלמיד, מדריך למורה

לכיתה: ח' – ט'
צוות פיתוח: ד"ר אורית בן-צבי אסרף, פרופ' ניר אוריון, ד"ר עודד בן-מנחם, ד"ר ענת ירדן
חומרי עזר: אתר אינטרנט של היחידה "כוכב הלכת הכחול"
חוברת סיור לימודי1: מחזור המים במערכות כדור הארץ, בסביבת הרי ירושלים.
חוברת סיור לימודי2: יציאה לנחל בסביבת מגוריי.

מאפייני היחידה

מטרת היחידה: פיתוח אסטרטגיות וחומרי למידה שיובילו לפיתוח תפיסה מערכתית ותובנה סביבתית, לצורך הפנמת עקרונות השימור בטבע ושמירה על הסביבה. היחידה המיועדת להילמד בכיתה ח' מתמקדת בהידרוספירה ויחסי הגומלין שלה עם שאר מערכות כדור הארץ והאדם.

גישה דידקטית:

 • למידה בינתחומית – לימוד ההיבטים הכימיים, פיזיקליים, ביולוגיים של מחזור המים באופן משולב.
 • למידה בגישה מערכתית – פיתוח ההבנה כי יחסי הגומלין בין ההדרוספירה ומערכות כדור הארץ קשורים במעברי חומר – המים במערכת סגורה. לשם כך עליהם להבין תהליכים כגון: חלחול, והתאדות, יחסי גומלין בין סלע ומים.
 • העלאת נושא סביבתי רלוונטי לחיי היום יום של הלומד – עיסוק בשאלות כגון האם בעקבות השימוש המוגבר במים, כמות המים בכדור הארץ תיגמר? האם המים בישראל ראויים לשתייה?
 • למידה ממוקדת תלמיד – גישה קונסטרקטיביסטית המעודדת את התלמידים לקחת חלק פעיל בתהליך הלמידה. ולהבנות בעצמם תפישה נכונה של מחזור המים בטבע.
 • הוראה/ למידה חוץ כיתתית – התוכנית משלבת סיור שדה בדגש סביבתי ובינתחומי. הסיור יערך באתרים כגון: מעין הסטף, מערת הנטיפים, נחל שורק ומכון טיהור מי השפכים של ירושלים.

נושאים מרכזיים ביחידה

 • מחזור המים בטבע: תפוצת המים על פני כדוה"א, המים כחומר המושפע מן הסביבה: הכרת התכונות השונות של המים. המים כממס ומוביל. הסביבה הטבעית והאדם כמשפיעים על איכות המים. מחזור המים, תכונות המסלע כמשפיעות על תכונות המים, תופעת הנימיות בקרקע ובצומח.
 • השפעת האדם ומעורבותו בשמירה על איכות המים, תקנים בינלאומיים וחקיקה בנושא זיהום מים.
 • המים שאנו שותים: מה הם מים איכותיים? כיצד נבדוק את איכות המים?
  סביבות חיים בכדור הארץ.
 • המים כסביבה תומכת חיים.

מדריך למורה (תקליטור)

 • מקום היחידה בתוכנית הלימודים החדשה למדע וטכנולוגיה בחט"ב.
 • מקומה של היחידה ברצף הסביבתי המוצע להוראת המדעים בחטיבת הביניים.
 • רצף רעיוני של היחידה "כוכב הלכת הכחול".
 • רצף הפעילויות בתוכנית "כוכב הלכת הכחול".
 • שילוב מיומנויות בתוכנית
 • רשימת חומרים ליחידה – "כוכב הלכת הכחול"
 • תשובות לכל השאלות ביחידה הנלוות בהסברים והבהרות למורה.