גלגולים באטמוספרה: מחזור הפחמן במערכות כדור הארץ

כריכת הספר גלגולים בטמוספירה מחזור הפחמן במערכת כדור הארץנושא מרכזי: כדור הארץ והיקום
נושאים משולבים: מערכות אקולוגיות
שעות הוראה: מינימום – 15; מקסימום – 30.

חוברת לתלמיד, מדריך למורה

לכיתה: ט'
כתיבה: ד"ר יהודה בן חור
צוות פיתוח: דר' יהודה בן חור, יוסי גודוביץ, פרופ' ניר אוריון

מאפייני היחידה

יחידה זו היא השלישית במכלול יחידות לימוד העוסקות במערכות כדור הארץ וביחסי הגומלין ביניהן. יחידת הלימוד היא רב תחומית ומשלבת בתוכה נושאים מתחומי הכימיה, הפיזיקה, הביולוגיה, מדעי כדור הארץ והסביבה הקשורים לנושא האטמוספרה.
היחידה כתובה בגישה מערכתית ומושם בה דגש על הקשר ועל יחסי הגומלין בין האטמוספרה למערכות האחרות של כדור הארץ: הגיאוספרה, ההידרוספרה והביוספרה. מחזור הפחמן משמש דוגמה מרכזית להבנת יחסי הגומלין בין המערכות הללו.

הגישה הדידקטית

היחידה היא מודולרית וכל פרק מהווה יחידה עצמאית. הלמידה היא ממוקדת תלמיד, והתלמיד בוחר היכן להתחיל את לימוד היחידה על פי העניין והסקרנות שלו. במהלך לימוד היחידה התלמידים מתנסים בלמידה פעילה ועצמאית המבוססת על שאלת שאלות, ביצוע פעילויות, תצפיות וניסויים והסקת מסקנות.
העיסוק ביחידת הלימוד מעורר שאלות בנושאים רבים ומגוונים. שאלות אלה יכולות לשמש כנושאים לביצוע פרויקטים על ידי התלמידים.

פרקי היחידה

  1. מבוא וארגון הפעילות
  2. האם קיימת אטמוספרה בכוכבי הלכת?
  3. מהו מבנה האטמוספרה?
  4. מהו הרכב האטמוספרה?
  5. מהו הקשר בין האטמוספרה לבין מזג האוויר והאקלים?
  6. מהו הקשר בין האטמוספרה למערכות כדור הארץ האחרות?
  7. כיצד משפיע האדם על האטמוספרה?
  8. פעילות סיכום.

מדריך למורה

כתיבה: ד"ר יהודה בן חור

במדריך למורה מפורטים מטרות היחידה בתחום התוכן, מיקום היחידה ברצף ההוראה, המלצות לדרכי הוראה ולמידה ורשימת הציוד הנדרש להוראת היחידה. כמו כן יש הנחיות מפורטות לביצוע הפעילויות השונות בכל פרק והתשובות לשאלות.
בסופו של כל פרק יש רשימת ספרות למורה, רשימת אתרי אינטרנט ורשימת מאמרים לקריאה נוספת המתאימים לנושא הפרק. בסוף המדריך למורה רוכזה רשימת ספרות מקיפה בעברית ובאנגלית העוסקת באטמוספרה ובנושאים שונים הקשורים אליה.
המדריך כולל הצעות לניסויים נוספים והעשרה בתכנים.