יבשות נעות ותאוריות מתנגשות

כריכת הספר יבשות נעות ותאוריות מתנגשותנושא מרכזי: כדור הארץ והיקום

חוברת לתלמיד, מדריך למורה

לכיתה: ח' – ט'
צוות פיתוח: רון בן שלום, פרופ' ניר אוריון, יעל קלי, רונית לאוב
חומר עזר: ערכת עזרים ויזואליים נלווית, קלטת נלווית, חוברת סיור לימודי

מאפייני היחידה

התפרצויות געשיות – רעידות אדמה – פסגות הרים גבוהות: מדוע ומה הקשר ביניהן?! היחידה עוסקת במבנה כדור הארץ, במנגנון הפעולה שלו, בתהליך לידתן של תיאוריות מדעיות, ובמהפכה המודרנית בגיאולוגיה.
היחידה נלמדת לאחר שהתלמידים למדו את מחזור חומרי כדור הארץ.
בניסיון להשיב על שאלות שעלו ונפתחו במהלך לימוד היחידה "מחזור חומרי כדור הארץ", התלמידים בוחנים את תפיסותיהם האישיות ומגבשים תיאוריה משלהם בנוגע לתהליכים פנימיים בכדור הארץ.
נדבך אחרי נדבך, בסדרה של פעילויות חקר וניסויי מעבדה, נחשפים התלמידים לעדויות שהובילו אל המהפכה המודרנית בגיאולוגיה, מעמתים אותן עם התיאוריה שבנו לעצמם ועוברים תהליך של שינוי תפיסתי: מכדור הארץ הקבוע (או – מכדור הארץ המתכווץ) אשר אפשריות בו תנועות אנכיות בלבד, לכדור הארץ הדינאמי אשר חלות בו תנועות אופקיות ניכרות המשנות את פניו.
היחדה בוחנת את המהפכה בגיאולוגיה לאור מספר מודלים פילוסופיים שונים המתארים את התקדמות המדע. שיטות הלימוד מגוונות: פעילויות חקר, ניסויי מעבדה, פעילויות מחשב (אפשרית), צפייה בסרטי וידאו, סיור לימודי, פרוייקטי חקר של התלמידים.

פרקי היחידה

  1. תפיסות אישיות, תיאוריות שהיו מקובלות בעבר ותפוצת רעידות אדמה, הרי געש ורכסי הרים בכדוה"א
  2. תיאורית נדידת היבשות – העדויות שהובילו את ווגנר לפיתוח התיאוריה
  3. פילוסופיה של המדע – מודלים שונים להתקדמות המדע ומדוע לא התקבלה תיאורית נדידת היבשות
  4. מבנה כדור הארץ
  5. עדויות חדשות
  6. טקטוניקת הלוחות – המהפכה המודרנית בגיאולוגיה