פעילות 4: גורמים המשפיעים על טמפרטורת האטמוספרה

בפעילויות הקודמות בחנתם גישות שונות להשפעות פעילות האדם על מערכות כדור הארץ הטבעיות.

אחד הנושאים אליו התייחסתם היה השפעת פעילות האדם על טמפרטורת האטמוספרה.

בפעילות זו תבצעו ניסוי במהלכו תנסו לזהות גורמים שונים המשפיעים על טמפרטורת האטמוספרה .

הקישו כאן לביצוע הפעילות מלאו את דפי הפעילויות המופיעים בקובץ המצורף ושילחו אותם אלי באמצעות הדואר האלקטרוני.

אדמה ואבנים