פעילות 2: האם יש הצדקה לפאניקה?

בעשרות השנים האחרונות מועלות טענות רבות לגבי הנזקים הנגרמים למערכות כדור הארץ הטבעיות כתוצאה מפעילות האדם.

מנגד מועלות טענות כי ההשפעות של פעילות האדם אינן כה הרסניות כפי שנטען. בפעילויות הבאות ננסה לבחון את הויכוח סביב סוגיה זו.

איור כדור הארץ עייף ומזיע

בשנת 1989 פורסמו בירחון "טבע וארץ" של החברה להגנת הטבע המאמרים:

  • הפיקניק נגמר מאת אבשלום אליצור
  • למות מהפאניקה מאת יעקוב עורב

מאמרים אלו מופיעים גם בחוברת הלימוד "אפקט החממה, מחזור הפחמן ומערכות כדור הארץ" בהוצאת מכון ויצמן למדע.

במאמרים אלו מוצגת אי ההסכמה בין המדענים בצורה מרתקת.

  1. בצעו את פעילות מספר 1 (עמודים 9-10) בחוברת הלימוד. (הקש כאן להורדת השאלות)
  2. פיתחו קובץ וורד וענו על השאלה הבאה: כיצד לדעתכם יתכן שמדענים החוקרים את אותו נושא יגיעו למסקנות כל כך שונות?
  3. שילחו את הקובץ אלי באמצעות הדואר האלקטרוני.
  4. הציגו את עמדתכם בקבוצת הדיון על פי ההנחיות המופיעות שם.