פעילות 9: מחזור הפחמן באוקיינוסים

עד כה עסקנו במספר גורמים ותהליכים המשפיעים על ריכוז הפחמן הדו חמצני באטמוספירה:

  • שחרור פחמן דו חמצני לאטמוספירה כתוצאה מפעילות האדם.
  • תהליכים ביולוגיים: נשימה ופוטוסינתזה.
  • שחלוף גזים בין האוקיינוסים לבין האטמוספירה וקליטת פחמן דו חמצני על ידי האוקיינוסים.

תהליכים אלו מתרחשים בין מערכות כדור הארץ השונות.

בפעילות הנוכחית נבחן את התהליכים המתרחשים באוקיינוסים.

פעילות זו כוללת שני שלבים:

  • בשלב הראשון יוצגו לפניכם תהליכים מרכזיים של מעברי פחמן באוקיינוסים.
  • בשלב השני יהיה עליכם לשרטט את מחזור הפחמן באוקיינוסים.

הקישו כאן להורדת הפעילות.

מבט נופי על חוף ים