פעילות 6: השפעת הפעילות הביולוגית על ריכוז ה-CO2 באטמוספרה

בפעילויות  הקודמת ניתחתם גרפים המתארים את השינויים בריכוז הפחמן הדו חמצני באטמוספרה בעשרות השנים האחרונות.

בניסוי שתבצעו בפעילות זו תבדקו האם הצמחייה יכולה להסביר חלק מהשינויים בריכוז.

הקישו כאן לביצוע הפעילות השלימו את הפעילות ושילחו אותה אלי באמצעות הדואר האלקטרוני.

לאחר ביצוע המשימה עליכם להשתתף בדיון בקבוצת הדיון.

נוף עננים עצים