פעילות 7: שינויים עונתיים בריכוז ה-CO2 באטמוספרה

בפעילויות הקודמות נוכחתם כי שינויים עונתיים בפעילות הביוספרה גורמים לשינויים בריכוז הפחמן הדו חמצני באטמוספירה.

בפעילות זו תנסו לבחון האם שינויים אלו הינם מקומיים או שהינם כלל עולמיים (גלובאליים).

בפעילות זו תבחנו נתוני מדידות של ריכוז הפחמן הדו חמצני האטמוספרי במקומות שונים בכדור הארץ .

  • בצעו את הפעילות בעמודים 41-52 בחוברת הלימוד (בצעו משימה של אחת מהחוליות 1-3, מבלי להכין את הפעילות להצגה בפני הכיתה).

הכינו דוח ניסוי ושילחו אותו אלי באמצעות הדואר האלקטרוני (1-2 עמודים):