פעילות 8: האם גז יכול לחדור למים?

בפעילויות הקודמות למדתם אודות השפעת פעילות האדם והתהליכים הביולוגיים על ריכוז הפחמן הדו חמצני באטמוספירה.

בבפעילות זו תכירו גורם נוסף המשפיע על הריכוז.

הקישו כאן לביצוע הפעילות, השלימו את הפעילות ושילחו אותה אלי באמצעות הדואר האלקטרוני. לאחר סיום הפעילות היכנסו לקבוצת הדיון.

דיג בים