סוכרים – מתוק מדבש

עטיפת הספר "סוכרים - מתוק מדבש"פיתוח: אילן לולב

אוכלוסיית היעד: תלמידי כיתות י"ב.

תקציר

סוכרים זוכים היום למעמד מיוחד במחקר המדעי. התקדמות מרשימה בלימוד חומרי הטבע ובהכרת המבנה המולקולרי שלהם, היא שהעניקה לסוכרים את ייחודם כמודל למחקר המבנה המרחבי וכללי להסבר התופעות הביולוגיות בהן הם שותפים.

מטרות הספר:

  • להציג את הסוכרים מנקודת מבטו של הכימאי.
  • להרחיב ולהעמיק את ההבנה של הכימיה האורגנית.
  • להדגיש את הקשר שבין המבנה המרחבי והתכונות המשרתות את התפקיד הביולוגי שהסוכרים ממלאים (קשר מאקרו מיקרו).
  • לפתח את הראיה המרחבית של תלמידים.

תוכן העניינים של הספר

פתח דבר

פרק ראשון: הבה נעשה הכרה

פרק שני: הגלוקוז – יחידת הבניין
אל טבעת הגלוקוז: תרגיל בשישה מסעים
נספח למעונינים: כיצד הגיע פישר לנוסחת המבנה של הגלוקוז

פרק שלישי: הקשר הגליקוזידי
"גליקוזידים נבחרים", הראויים לציון מיוחד

פרק רביעי: רב-סוכרים
הידרוליזה וכרומטוגרפיה
אנליזה כימית של רב-סוכר
רב-סוכרים סיביים: תאית וכיטין
רב-סוכרים למשמרת מזון: עמילן וגליקוגן
סוכרים כתגי זיהוי ביולוגיים
נספח למעונינים: רב-סוכרים לוכדי המים

פרק חמישי: פרפרת סוכרים
הצעה ראשונה: "פניני שמרים" ביוטכנולוגיה עתיקה בלבוש חדש.
הצעה שניה: נגזרות של תאית
נופת צופים

שאלות לבירור ולחזרה