כימיה במנהרת הזמן

עטיפת הספר "כימיה במנהרת הזמן"

פיתוח: ד"ר רחל ממלוק-נעמן, ד"ר רות בן-צבי, תמי לוי נחום, נאוה מילנר, דבורה קצביץ, דינה רפפורט ושרה שני

הספר מתאים לתוכנית הלימודים החדשה בכימיה ברמת בסיס – מבנית גרעין לכיתה י'. בתוכנית הלימודים "כימיה לחטיבה העליונה לכתה י' (רמת-בסיס) תש"ס", הוגדרה הקניית אוריינות מדעית לבוגרים כמטרה העיקרית בהוראת מדע בבית-הספר העל-יסודי. מכאן, שעל לימודי הכימיה בבית-הספר העל-יסודי להתרכז בהיבטים המיוחדים של האוריינות המדעית שמאפיינים את תחום הכימיה.