הכימיה אתגר – יחידת לימוד ראשונה

עטיפת הספר "הכימיה-אתגר: יחידת לימוד ראשונה"פיתוח: ד"ר רות בן צבי ויהודית זילברשטיין.

אוכלוסיית היעד: תלמידי כיתות י'.

תקציר

הספר "הכימיה אתגר" מיועד להוראה בכיתות י' ובכתיבתו נלקחה בחשבון ההטרוגניות של אוכלוסיית התלמידים בכיתה זו. בכיתה י' עשויים לשבת תלמידים שלהם נטיות "ריאליסטיות" יחד עם תלמידים "הומניסטים", תלמידים אשר את תכניות המדע בחטיבות הביניים ותלמידים אשר הגיעו מבתי ספר עממיים שמונה שנתיים, תלמידים המתעתדים להמשיך בלימודי הכימיה בכיתות י"א י"ב ותלמידים אשר זו להם פגישת האחרונה עם המקצוע הזה.
המתכונת בה נכתב הספר ומתכונת נעזר המלווה אותו נועדו לאפשר למורה יכולת תמרון מרבית בהתאם לאופי התלמידים בכתתו. להלן תוצג מתכונת הספר ולאחר מכן יובאו כמה הצעות להתאמת הספר לאוכלוסיות תלמידים שונות.

תוכן העניינים של הספר

פרק ראשון: הכימיה מהי?

 1. מבוא
 2. התיאוריה האטומית צעדים ראשונים
 3. מגבלותיו של מודל
  שפת הכימאים
  חלק ראשון: סימולים ונוסחאות
  חלק שני: ניסוחי תגובות

פרק שני: מוליכות חשמלית במתכות

 1. דימיטרי מנדלייב והמערכה המחזורית
 2. מהי מתכת?
 3. סגסוגות
 4. סיכום

פרק שלישי: יונים ומוליכות חשמלית

 1. פירוק חומר באמצעות זרם חשמלי
 2. המבנה של NaCl מוצק
 3. שיטה נוספת לניודם של יונים
  שפת הכימאים
  חלק שלישי: יונים
  חלק רביעי: ניסוח תהליכים

פרק רביעי: חומרים יוניים

 1. הים כמאגר מלחים
 2. ים המלח ותעלת הימים
 3. תגובות שיקוע

פרק חמישי: מודל האטום

 1. גישושים ראשונים
 2. רדיואקטיביות
 3. רדיואקטיביות ומבנה האטום
 4. גרעין האטום
 5. האלקטרונים באטום
 6. סיכום: מודל האטום, סוף הדרך?

פרק שישי: הקשר הכימי

 1. אלקטרונים והקשר הכימי
 2. הסריג היוני
 3. קשר בין אטומים שווים
 4. קשר קוולנטי בין אטומים שונים
 5. סיכום מגבלותיו של מודל

פרק שביעי: תגובות חימצון-חיזור

 1. תעשיית הברום
 2. חומרים מחמצנים וחומרים מחזרים
 3. תעשיית הנחושת בתמנע בימינו
 4. תגובות חימצון-חיזור והזרם החשמלי
 5. שפת הכימאים

פרק שמיני: סטויכיומטריה חישובים בכימיה

 1. מסות אטומיות יחסיות
 2. המול
 3. מסה מולרית
 4. יחסי נפח בתגובות כימיות
 5. חוקי הגזים
 6. סיכום

פרק תשיעי: בסיסים וחומצות

 1. תגובות בין גזים
 2. התפתחות המושגים בסיס וחומצה
 3. תפקידם של המים בתהליכי בסיס חומצה
 4. השוואה בין תהליכי בסיס חומצה ותהליכי חימצון חיזור
 5. מחזוריות בתכונות בסיס-חומצה
 6. תגובות בסיס-חומצה ותגובות אחרות
 7. הרחבה נוספת של המושגים בסיס וחומצה

פרק עשירי: כוחות בין מולקולריים

 1. פחמימנים וכוחות ון-דר-ולס
 2. הפחמימנים בשרות האדם
 3. כהלים וקשרי מימן
 4. תכונות כהלים קבוצות הידרופיליות והידרופוביות

נספח א רשימת היסודות
נספח ב המערכה המחזורית
נספח ג טבלת יונים (חלקית)
נספח ד טבלת מסיסות במים
נספח ה מספר איזוטופים המצויים בטבע
נספח ו סיכום הכללים לקביעת דרגות חימצון