הכימיה של תאים חשמליים

עטיפת הספר "הכימיה של תאים חשמליים"פיתוח: ד"ר מיכל צלטנר

אוכלוסיית היעד: תלמידי כיתות י"ב.

תקציר

פרק כימי העוסק בנושאים מוכרים מחיי היום-יום, משלב אספקטים תיאורטיים וטכנולוגיים.
התלמידים נפגשים בתהליכים כימיים הקשורים למעברי אלקטרונים כבר בכיתה י' כאשר הם לומדים על פרוק המים בתהליך אלקטרוליטי. בחיי היום-יום אנו משתמשים בסוללות לצרכים רבים ומגוונים. יחידת הלימוד "תאים אלקטרוכימיים" באה לתת הסבר ובסיס תיאורטי לתהליכים ולמכשירים שבהם מתרחש תהליך של מעבר אלקטרונים.
זוהי יחידת לימוד חמישית הנלמדת לאחר 3 יח"ל הראשונות ויחידת החובה בתרמודינמיקה.
הנושא מותאם במיוחד ללומדי פיסיקה, אך יכול גם להרחיב את הידע של תלמידי כימיה (5 יח"ל) שאינם לומדים מדע נוסף.
ביחידה זו מיישמים שיקולים תרמודינמיים וקינטיים והיבטים טכנולוגיים בנושא אינטרדיסיפלינרי.

תוכן העניינים של הספר

  1. תאים אלקטרוכימיים – מתקנים לקבלת עבודה מתהליכים ספונטניים. קורוזיה – תהליך ספונטני "בזבזני" – שיטות למניעתה.
  2. תאים אלקטרוליטיים – מתקנים לקבלת חומרים בתהליכים לא ספונטניים.
  3. תאי מדידה – שימוש במשוואת נרנסט.