שווי משקל בתגובות כימיות

עטיפת הספר "שווי משקל בתגובות כימיות"פיתוח: ד"ר רות בן צבי ויהודית זילברשטיין.

אוכלוסיית היעד: תלמידי כיתות י"א.

תקציר

הספר שווי משקל בתגובות כימיות מהווה חלק מן התכנית "הכימיה – אתגר" והוא המשך ישיר לנושא אנרגיה בתגובות כימיות. פרק זה מתבסס על מודל הטמפרטורה שהוצג בפרק הקודם, מודל המיושם כאן להסבר של התרחשותן של תגובות הפוכות המגיעות לשווי משקל.
הפרק מלווה בתרגול – שפת הכימאים, ובנספחים אשא מטרתם להרחיב את המודלים המוצגים בפרק והמיועדים להסברת ההתרחשות של תהליכים אנדותרמיים ושל התלות של מידת התרחשותן של תגובות בטמפרטורה.

תוכן העניינים של הספר

  1. מדוע מתרחש תהליך אידוי?
  2. מעברי נוזל-גז
  3. מצב שיווי משקל דינמי
  4. שיווי-משקל בתגובות כימיות
  5. סיכום ביניים: תגובות אקסותרמיות ואנדותרמיות
  6. תלות קבוע שיווי-משקל בטמפרטורה
  7. שינויים במערכות שיווי-משקל
  8. חשיבותם של תהליכי שיווי-משקל