לא על הדשן לבדו

עטיפת הספר "לא על הדשן לבדו"פיתוח:
ד"ר מירי קסנר

תוכן העניינים של הספר

פרק א': מבט כללי

פרק ב': דשנים בפעולה

 1. מדוע דשן?
 2. היסודות החיוניים לצמח
 3. הגורמים המשפיעים על יעילותו של דשן
 4. אפיון דשנים
 5. סוגי דשנים
 6. שיטות דישון
 7. מדוע אשלגן חנקתי?

פרק ג': כיצד מייצרים אמוניה?

 1. מבוא
 2. מה לאמוניה ולדשנים?
 3. האמוניה ותכונותיה
 4. הפקת אמוניה במעבדה
 5. פריץ הבר וייצור האמוניה – בעיות מרכזיות בתהליך הפקת האמוניה
 6. בשיטת האבר
 7. שלבי הייצור התעשייתי של אמוניה
 8. בטיחות ייצור, איחסון ושינוע אמוניה

פרק ד': חיפה כימיקלים – הגשמת הרעיון הלכה למעשה

 1. מהמעבדה לייצור – שלבי גימלון
 2. שיקולים כלכליים בהקמתו ופיתוחו של המפעל

פרק ה': תהליכים ומיתקני ייצור במפעל

 1. ייצור חומצה חנקתית
 2. ייצור אשלגן חנקתי
 3. ייצור חומצה זרחתית

פרק ו': מוצרי המפעל ושימושיהם

פרק ח': עם הפנים לעתיד
שאלות כלליות לסיכום ולהעשרה

נספחים:
נספח א' – מהו פטנט?
נספח ב' – מחזור החנקן בטבע
נספח ג' – המרה וניצולת
נספח ד' – דפי מידע בטיחותי (אמוניה, חומצה חנקתית, חומצה זרחתית)
נספח ה' – מקדמי החלוקה – ניסוי
נספח ו' – תהליך הייצור של אשלגן חנקתי -סכימה מפורטת
נספח ז' – עמודה פועמת
נספח ח' – ייצור חומצה גפרתית