כימיה והחיים

עטיפת הספר "כימיה והחיים"פיתוח: ד"ר מיכל צלטנר, נעמי ארנסט, וד"ר שלי ליבנה

הספר פותח במסגרת פרויקט כימיה 2000 – תוכנית לימודים חדשה המותאמת לסילבוס החדש. הכותרת של מבנית זו היא "כימיה והחיים". מדוע? משום שכל גוף חי הוא מעבדה משוכללת להפליא, שבה מתרחשים ללא הרף תהליכים כימיים מורכבים מאוד כמו נשימה, עיכול מזון והתרבות.
העקרונות הכימיים הנילמדים ביחידות הקודמות באים לידי ביטוי גם בתהליכים המתרחשים בגוף החי, ומבנית זו באה להרחיב את עולם הידע הכימי של התלמידים, תוך התמקדות בעולם החי. נושא העובר כחוט השני ביחידה הוא מבנה ה-DNA ומשמעות פיענוח הגנום האנושי – בו פותחים והפרק האחרון של היחידה מוקדש לו.