נושאים באינטראקציה בין קרינה לחומר

עטיפת הספר "נושאים באינטראקציה בין קרינה לחומר"פיתוח: ד"ר יעקב רונקין.

אוכלוסיית היעד: תלמידי כיתות י"ב.

תקציר

בעידן המהפכה הטכנולוגית, כאשר כל אדם בחברה מודרנית משתמש במוצרים המבוססים על טכנולוגיה מתקדמת, יש מקום ללמד מקצוע המסוגל לספק את הבסיס התאורטי ולתת חלק מהתשובות לשאלות מחיי היום יום. לימוד הנושא מבוסס על הסתכלות על תופעות, הסבר והבנה שלהן ויישום ושימוש בעקרונות שנלמדו לפיתוח מכשירים שימושיים המקלים על חיי האדם בחברה המודרנית. המיקרוגל הוא דוגמא למכשיר כזה.
בנוסף לכך, הפרק גם מטפל בהגברת המודעות לבעיות עולמיות בתחום איכות הסביבה, כמו ה-"חור בשכבת האוזון" ו-"אפקט החממה". יחידת הלימוד "אינטראקציה בין קרינה לחומר" הינה יחידת בחירה ליחידת למוד חמישית ומתאימה לכיתה יב'.

תוכן העניינים של הספר

פרק א: מבוא
פרק ב: כיצד נעזרים בתהליכי אינטראקציה לפתרון שאלות כימיות שונות?
פרק ג: אינטראקציה של קרינה עם אטומים.
פרק ד: אינטראקציה של קרינה עם מולקולות: סיבוב במרחב.
פרק ה: אינטראקציה של קרינה עם מולקולות: תנודה.
פרק ו: רמות אנרגיה מולקולריות ותהליכים מורכבים.

נספחים:
אינטראקציה בין קרינה לחומר באטמוספרה
החור בשכבת האוזון
אפקט החממה