תעשיית האמוניה

עטיפת הספר "תעשיית האמוניה"פיתוח:
ד"ר רות בן צבי ויהודית זילברשטיין.

תקציר

לפרק "תעשיית האמוניה" שתי מטרות עיקריות: הראשונה להציג בפניך ולו רק בצורה מצומצמת את תרומתה החשובה של התעשייה הכימית בכל הנוגע לחיי היום-יום שלנו, לרווחתנו ולכל אורחות חיינו. המטרה השניה היא להמחיש לך כיצד מיושמים בתעשייה עקרונות כימיים שונים שאת חלקם הכרת בעבר ואילו אודות אחרים תלמד עתה.

תוכן העניינים של הספר

פרק א: מבוא
פרק ב: מהירותן של תגובות
פרק ג: כיצד ניתן לשנות את מהירות התגובה?
פרק ד: מהירות תגובה וייצור אמוניה
פרק ה: סיכום – תעשיית האמוניה
פרק ו: אוסף שאלות