דף 116 מתוך codex72

דף 116 מתוך codex72 כותרת

דף 116 מתוך codex72

הניסוי שמתואר כאן לקוח מתוך דף בכתב יד של גלילאו. זה הוא אחד מתוך קבוצה גדולה של דפים בכתב ידו של גלילאו שעוסקים בתנועה, והוא מסומן כעמוד 116v .

ניסוי זה בוחן את אחד המשפטים שגלילאו מוכיח בספרו האחרון. מדובר במרחק האופקי שעובר גוף שמשוגר אופקית מגובה מסויים h1. את מהירות השיגור רוכש הגוף על-ידי ירידה במישור משופע חלק שגובהו h2 .

בקצה התחתון של המישור עובר הגוף לנוע על משטח חלק וממשיך לנוע מקצה השולחן עד לריצפה. גלילאו מראה בספר כי הטווח האופקי הוא .

בניסוי מראה גלילאו כי אכן הטווח האופקי מתכונתי ל בקירוב טוב למדי. לעומת זה מתברר כי הוא נופל מן הטווח הצפוי על פי הנוסחה בלמעלה מ 15 אחוזים.

כנראה שגלילאו לא הצליח להסביר את המקור לבזבוז האנרגיה השיטתי הזה בשלב שלפני התנועה הפרבולית והעדיף לא לצרף את הדיווח עליו לסיפרו.

מתברר כי גלילאו לא ידע כיצד לקחת בחשבון את האנרגיה שהגלגול נוטל עימו. כאשר לוקחים אותה בחשבון, התוצאות תואמות במידה טובה את הערך הצפוי .

קובץ הדפים כמעט נכחד בשטפון שפקד את פירנצה ב 1966, אך שרד, ואיפשר לחוקרים בשנות השבעים לחקור את הדפים. בין היתר התברר למפקפקים כי גלילאו אכן ערך ניסויים במידה רבה של דיוק.

קובץ הדפים עומד לרשותינו הודות למפעל ראוי להערכה של המוזיאון להיסטוריה של המדע של פירנצה ומכון פלנק בברלין. הגירסה האלקטרונית המצויינת של הדפים העומדת לרשותינו מלווה בעזרים מעולים.

במקרה המיוחד של הדף שלנו אפשר לראות את שירטוטיו של גלילאו, תוצאות המדידה, חישוב ערכים צפויים, הפער לבין הערכים הצפויים, הכל בכתב ידו של גלילאו.

כתב היד מאפשר התחקות אחר מהלך מחשבתו של גלילאו בשעה שהוא מנתח תוצאות ניסוי. ותוך כדי כך עולות שאלות מעניינות:

– מהי התיאוריה אותה מבקש גלילאו לאמת?

-כיצד בודק גלילאו האם הניסוי מתאים לתיאוריה ?

-האם גלילאו הופתע מתוצאות הניסוי או שהתוצאות עלו בקנה אחד עם ציפיותיו?

-מתי הפרש בין תוצאות מדידה לניבוי התיאוריה גורם לו לשנות תיאוריה ומתי הוא כנראה מתייחס אליו כאל שגיאת מדידה ?

מצורפים דף עבודה לתלמיד והדמיה בסביבת המודל "גוף יחיד" של "לוגל" .