הריק אנתולוגיה

ריק וחומר -ההתפתחות ההיסטורית

אודות האנתולוגיה

אסופה זו של מקורות עוסקת בשאלה הבסיסית ביותר של היחס בין החומר למרחב. בפרט היא עשוּיה ללווֹת את תהליכי הלמידה של המודל החלקיקי. היא נבנתה במקביל להרצאות של ד"ר יוסי נוסבאום וזאב קרקובר במסגרת הקורס "היסטוריה של המדע – הבטים לתהליכי למידה" שניתן בתשנ"ט במדרשת פיינברג של מכון וייצמן למדע.

רוב התרגומים לקוחים מן הספר "המחשבה הפיזיקלית בהתהוותה" בעריכת שמואל סמבורסקי, בהוצאת מוסד ביאליק. אנו מאמינים כי האתר יביא את המשתמשים לעיין באסופה המקורית במקורות נוספים.

דברי אריסטו מוצגים לצד דברי הסבר והרחבה, עם קישורים בין ההצגה העכשווית לתרגום.

יש באתר גם משהו מן השירה והספרות בעניינים של חומר, ריק ומרחב.

מקורות

שיר: טוריצ'לי. אובססיה (צבי עצמון)

ספר חדש : חלל וכו': מבחר מרחבים