הציקלוטרון

הציקלוטרון הוא אחד ההתקנים "ההיסטוריים" (1932) שנלמדים בבית הספר. מנקודת ראות של שילוב הבטים היסטוריים אפשר לעסוק במקומו של הציקלוטרון בהתפתחות המאיצים, בשימוש המודרני של פיזיקה קלאסית, ובקריאה של מאמר מקורי.

באתר זה יש הפניה אל המאמר המקורי המלא של לורנס וליווינגסטון, אל פעילות בעקבות המאמר ואל הערות למורה.

הציקלוטרון