הכנת ספר עיון – עבודה המשלבת תכנים ומיומנויות

בעבודה זו עליכם להכין "ספר" בנושא תזונה ובריאות. הספר יהיה מורכב מכתבות שתאספו ותערכו כספר עיון מדעי. עליכם לתעד את תהליך איסוף החומר והכנת הספר, סדר הפעולות שנעשה, קשיים שהתעוררו בהכנת העבודה, כיצד התגברתם עליהם, רגעים מעניינים, כיצד הרגשתם בזמן איסוף החומר להכנת העבודה ובסיומה וכדומה.

הנחיות עבודה:

 1. צרו קבוצות בנות שלושה תלמידים בכל קבוצה. כל אחת מהקבוצות תבחר
  תחום: דיאטות, רפואה, ביוטכנולוגיה של מזון, חקלאות וכדומה שמתמקד
  בנושא מזון, תזונה ובריאות.
 2. כל קבוצה תאסוף לפחות 20 כתבות בתחום שבחרה מהיבטים שונים. את הכתבות יש אסוף ממקורות שונים (לא מספרים!). 15 כתבות לפחות מכתבי-עת מדעיים, כמו "גלילאו", "טבע דברים" ו"כמעט 2000". השאר מעיתונים ומקומונים שונים, עיתוני קופ"ח וכדומה.
  עליכם לשים לב שעל הכתבה (או על הצילום מכתב-העת המדעי) יופיע התאריך
  והמקור של הכתבה.
 3. עליכם למיין את הכתבות לפי נושאים, ולתת כותרת לכל נושא. יש לדאוג שיהיו לפחות 4 נושאים, ולא יותר מ-8.
 4. עליכם לערוך ולהדביק את הכתבות הממוינות, ולמספר את העמודים.
 5. הכינו תוכן עניינים לכתבות שבחרתם, לפי נושאים.
 6. סמנו בכל כתבה, בעזרת טוש זוהר, את המושגים החשובים הקשורים לנושא.
 7. איספו את כל המושגים שסימנתם בכתבות השייכות בתחום הנבחר ובנו מפת
  מושגים.
 8. הכינו אינדקס (מפתח) מהמושגים, מסודר לפי א"ב, עם מראה מקום.
 9. הכינו מילון מונחים: לכל מושג יש לרשום הסבר קצר ותמציתי. סדרו את
  מילון המונחים לפי א"ב.
 10. חברו לכל כתבה 2 שאלות.
 11. בחרו שאלה אחת מכל נושא וענו עליה.
 12. בחרו כתבה אחת שמצאה חן בעיניכם, והסבירו כיצד הכתבה השפיעה על הרגלי תזונתכם, או אם השפיעה עליכם בדרך אחרת.
 13. הכינו דף מאויר/מקושט ובו 10 היגדים המכוונים לתזונה נכונה.
 14. הכינו דף שער, ובו השם שבחרתם לספר, איור או תמונה מתאימים, שם ופרטים.
 15. ערכו רשימת מקורות, מהן נלקחו הכתבות.
 16. צרפו את תיעוד התהליך, כפי שהתבקשתם לעיל וערכו בדף אחד.
 17. ערכו את ה"ספר" בקלסר, לפי הסדר הנכון של ספר עיון.

קריטריונים להערכת העבודה

ההערכה תתבסס על:

 1. סוג הכתבות והקשרן לנושא.
 2. ביצוע של כל השלבים (כגון: מיון הגיוני, הכנת מפות המושגים, אינדקס נכון, מילון מונחים, שאלת שאלות, תשובות לשאלות, דף מאויר ודף שער, תיעוד התהליך
 3. עריכה של הספר. ודף מקורות).
 4. עיצוב גרפי של הספר.
 5. עמידה בלוח זמנים.

המקור: "תקשורת מדעית טכנולוגית", אורנית ספקטור – לוי, ד"ר זהבה שרץ, (1999) תכנית מטמו"ן, מכון ויצמן למדע, רחובות.