עבודה בגיליון אלקטרוני

השוואת רמת פחמימות בבננות בדרגות הבשלה שונות

המקור: בחינת בגרות בביולוגיה 1998.

לפניכם נתונים של כמות חד-סוכר ועמילן בבננות בוסר ובבננות בשלות:

כמות (בגרמים) של חד-סוכר ועמילן ב-100 גרם בננות
בננות בוסר בננות בשלות
בננה מספר חד-סוכר עמילן בננה מספר חד-סוכר עמילן
1 1.0 22.3 11 20.0 2.5
2 1.2 24.1 12 19.4 2.2
3 0.9 23.1 13 19.6 2.4
4 1.0 24.5 14 20.7 2.2
5 1.2 24.7 15 21.0 2.1
6 1.1 23.2 16 20.5 2.3
7 1.4 24.4 17 19.6 2.3
8 0.9 22.8 18 20.2 2.4
9 1.2 20.3 19 21.5 2.1
10 1.0 25.0 20 20.9 2.0
  1. הקלידו את הנתונים בגליון.
  2. חשבו את הכמות הממוצעת של חד-סוכר ועמילן בבננות בשתי דרגות הבשלה.
  3. הכינו טבלה חדשה ורכזו בה את התוצאות הממוצעות שקבלתם. תנו כותרת לטבלה.
  4. הציגו את התוצאות מהטבלה השניה בצורה גרפית. חישבו איזו הצגה גרפית היא המתאימה ביותר לתוצאות שלכם.
  5. מהם היתרונות של הצגת הנתונים בטבלה לעומת גרף? מהם החסרונות?