הערה

כזכור, עבור משוואה דיפרנציאלית מהצורה:

משוואה

הפתרון ניתן ע"י:

משוואה

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"