פליטה מאולצת מרמה מטאסטבילית

כאשר הסתברות המעבר נמוכה, זמן החיים של הרמה ארוך יותר (מסדר גודל של 10-3 שניות), והיא הופכת להיות רמה מטאסטבילית (Metastable Level).

ברמת אנרגיה זו מתאספת אוכלוסייה גדולה של אטומים מעוררים והיא הרמה ממנה מתבצע תהליך הלזירה.

כאשר מתקיים היפוך אוכלוסייה, מספר האטומים ברמה מעוררת גבוה ממספר האטומים ברמה נמוכה ממנה.

במקרה זה, גדולה יותר ההסתברות שפוטון פוגע יאלץ (stimulate) אטום מעורר לרדת למצב נמוך יותר, תוך פליטה מאולצת של פוטון נוסף.

הסתברות זו תלויה בהתאמה בין אנרגיית הפוטון הפוגע להפרש האנרגיה בין הרמות (הערה 2).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"