פרויקט גמר: לייזרים בספקטרוסקופיה

שאלות מנחות:

מהי ספקטרוסקופיה?

אלו סוגי ספקטרוסקופיה קיימים (החזרה, העברה, טרנספורם פורייה, ATR, …)

מהם שימושי הספקטרוסקופיה?

מדוע לייזרים מתאימים לספקטרוסקופיה?

אלו פרמטרים של קרינת הלייזר חשובים לספקטרוסקופיה? (קוהרנטיות? מונוכרומטיות? …).

מהן הדרישות מלייזרים ליישומים ספקטרוסקופיים ספציפיים?

מהם היתרונות/ חסרונות של לייזרים ליישומים ספקרוסקופיים?

אלו תכונות של אלומת הלייזר מנוצלות לכל סוג ספקטרוסקופיה?

אלו יישומים עתידיים צפויים ללייזרים בספקטרוסקופיה? – זיהוי חל"כ, זיהוי חל"ב, זיהום אוויר.