פרויקט גמר: לייזר אלקטרונים חופשיים – מחקר בישראל לעומת מחקר בעולם

מטרה: להשוות בין מצב המחקר של לייזר אלקטרונים חופשיים בישראל למצב המחקר בעולם.

שאלות מנחות:

 • מהו לייזר אלקטרונים חופשיים?
 • מהו תווך הלזירה בלייזר אלקטרונים חופשיים?
 • במה שונה לייזר אלקטרונים חופשיים מלייזר "רגיל"?
 • במה דומה לייזר אלקטרונים חופשיים ללייזר "רגיל"?
 • מהם הגורמים הקובעים את אורך הגל הנפלט מלייזר אלקטרונים חופשיים?
 • מהם הגורמים הקובעים את ההספק הנפלט מלייזר אלקטרונים חופשיים?
 • מהם הגורמים הקובעים את יעילות הפעולה (נצילות) של לייזר אלקטרונים חופשיים?מ
 • הם היישומים העיקריים עבורם ללייזר אלקטרונים חופשיים יש יתרונות לעומת לייזרים אחרים?
 • מהן הבעיות העומדות בחזית המחקר המדעי בתחום לייזר אלקטרונים חופשיים?
 • באלו מקומות בעולם חוקרים את לייזר אלקטרונים חופשיים? ומה מצב המחקר במקומות אלו?
 • מהן הגישות בעזרתן מנסים לפתור בעיות במחקר לייזר אלקטרונים חופשיים בישראל, לעומת חוקרים בחו"ל.

מרכז הפרוייקט בישראל הוא פרופסור אבי גובר מהפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב.

פרוייקט זה מבוצע בשיתוף מספר גורמים, כגון מכון ויצמן למדע …