שימושים של קיטוב

  • משקפי פולרואיד – משקפי פולרואיד מפחיתים את הסינוור מאור המוחזר מגופים בלתי מתכתיים, בכך שהם בולעים את האור המקוטב אופקית (שמוחזר ממשטחים אופקיים). אור בלתי מקוטב, הפוגע במשטח פלסטי מבריק אופקי, מוחזר בעיקר הרכיב המקוטב אופקית שלו. משקפי הפולרואיד מכוונים כך שלא יעבירו את רכיב הקיטוב האופקי, ההחזרה ממשטח האספלט בכביש, או מפני המים באגם מקוטבת אופקית, ולא תעבור דרך משקפי הפולרואיד.
  • ניתן להשתמש בשני מקטבים כדי לשלוט בעוצמת האור המשמש לתאורה במכשיר (כמו לדוגמא טלסקופ או מיקרוסקופ). עוצמת האור משתנה על פי חוק מלוס עם שינוי זווית המקטב האחד ביחס לשני.
  • ניתן להקרין תמונות לכל עין בנפרד כאשר לפני כל עין מונח מקטב בזווית של 900 ביחס למקטב השני. התוצאה היא תמונה סטיראוסקופית (תלת ממדית).
  • חומרים פוטואלסטיים (כגון פרספקס) הנמצאים תחת מאמץ מראים באור מקוטב את המעוות המתפתח בתוכם כצבעים. משתמשים בכך לבחינת מפת המאמצים במודלים של מבנים. התופעה מבוססת על תופעת השבירה הכפולה הנוצרת בחומר שיש בו מאמצים.
  • קיימים בעלי חיים (בעיקר עופות) המשתמשים באור השמש המקוטב על ידי הפיזור באטמוספירה לצורך ניווט בנדודיהם. ידוע שגם דבורים משתמשות בקיטוב אור השמש לציון כיוון. מכאן שבעלי חיים מסוימים מסוגלים לראות אור מקוטב.
  • יש גם מחקרים המראים שחלק מבני האדם מסוגלים לגלות אור מקוטב, ואף ניתן להתאמן למטרה זו.
  • מספר נוזלים ומוצקים מראים תופעה של פעילות אופטית. כאשר אור מקוטב קווית נכנס לחומר פעיל אופטית, משתנה כיוון הקיטוב של האור המועבר בו. כלומר, החומר מסובב את מישור הקיטוב של האור הפוגע. יש חומרים המסובבים את מישור הקיטוב בכיוון מחוגי השעון, ולעומתם חומרים אחרים המסובבים את כיוון הקיטוב בכיוון ההפוך. תכונות הפעילות האופטית תלויות במבנה המולקולרי של החומר. קיימים אפילו חומרים שנוסחתם הכימית זהה, ואילו המבנה המרחבי של אחד מהם מהווה תמונת ראי של המבנה המרחבי של השני. החומר האחד יסובב את מישור הקיטוב של האור בכיוון מנוגד לכיוון שישנה אותו החומר השני. סוכרים רבים מגלים תכונה זו, וניתן למדוד את ריכוז הסוכר בתמיסה בהתאם למידת הסיבוב של מישור הקיטוב של אור עבור אורך קבוע של מהלך האור בתמיסה. המכשיר נקרא סכרימטר (Sacarimeter).
  • גבישים נוזליים, המשמשים לתצוגות אלקטרוניות, כגון: שעוני יד, מסכי מחשב, ואפילו טלביזיות, בנויים על חומרים המסובבים את מישור הקיטוב של האור העובר דרכם בהתאם לכמות המתח החשמלי המופעל עליהם. מקטב הנמצא לפניהם הופך את האור הפוגע לאור מקוטב, וכך ניתן לשלוט בתצוגה בכל נקודה על המסך.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"